Drapała Zarządzanie Nieruchomościami
Drapała
Zarządzanie Nieruchomościami
Pracujemy
Na wspólny sukces

Oferta


Naszym Klientom proponujemy kompleksową oraz konkurencyjną cenowo usługę z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami, uczestniczymy w budowaniu dobrych relacji w środowisku Zarządca, Wspólnota, Właściciel.

Naszym celem jest rzetelne wypełnianie obowiązków wynikających z zapisów umowy, sprawne reagowanie w każdej sytuacji, perspektywiczne planowanie i dynamiczny rozwój podjętej współpracy, aktywne monitorowanie i wdrażanie skutecznych rozwiązań dotyczących powierzonego nam mienia w zmieniającej się sytuacji na rynku nieruchomości.

W ramach czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami:

 • podejmujemy decyzje w zakresie zwykłego zarządu oraz reprezentowania podmiotu,
 • prowadzimy i aktualizujemy spis lokali, właścicieli i najemców wchodzących w skład nieruchomości,
 • prowadzimy książki obiektu budowlanego oraz bieżącą dokumentację techniczną nieruchomości,
 • kontrolujemy realizację umów zapewniających nieruchomości dostawę mediów tj. centralnego ogrzewania, wody, prądu, gazu oraz wywozu nieczystości stałych,
 • monitorujemy i kontrolujemy stan techniczny budynku, sprawujemy nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwację i bieżące naprawy,
 • kontrolujemy utrzymanie porządku i czystości w budynku oraz w obrębie posesji,
 • zlecamy i nadzorujemy wykonywanie obligatoryjnych przeglądów okresowych,
 • organizujemy zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzimy księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • umożliwiamy właścicielom wgląd do indywidualnych kartotek kont w systemie finansowo - księgowym,
 • wykonujemy wszelkie niezbędne czynności mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców nieruchomości,
 • wykonujemy inne czynności ustalone w umowie zgodnie z życzeniem zleceniodawcy

Mamy również specjalną ofertę dla deweloperów i zarządów nowopowstałych wspólnot mieszkaniowych:
 • organizujemy pierwsze zebranie wraz z wszelkimi niezbędnymi Uchwałami tworzącymi Wspólnotę,
 • zgłaszamy Wspólnotę w Urzędzie Statystycznym,
 • zgłaszamy Wspólnotę w Urzędzie Skarbowym,
 • zakładamy rachunek bankowy,
 • zakładamy Księgę Obiektu Budowlanego,
 • w okresie gwarancji i rękojmi dbamy o okresowe przeglądy sprawdzające jakość wykonania budynku oraz instalacji
Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie dla każdej nieruchomości.
O firmie
Oferta
Zapytanie
ofertowe
Kontakt

Weles 3

System finansowo-księgowy